Ecologisch maaien voor de bevordering van de biodiversiteit

Wij bieden u de dagcursus “Ecologisch Maaien” aan. De cursus wordt gegeven door: Jaap Mekel van ‘Mekelogisch Beheer’.

Jaap heeft al meer dan 30 jaar ervaring met kleinschalig gefaseerd maaien, waarbij het bevorderen van biodiversiteit voorop staat.

Jaap is uitgeroepen tot “Bovenste Beste Bermbeheerder 2022” door de Vlinderstichting.

Na de cursus “Ecolologisch Maaien”:

  • weet u hoe u een bloemenweide kunt aanleggen
  • heeft u kennis van de invloed van maaien op de vegetatie
  • heeft u kennis van de invloed van maaien op de fauna
  • kunt u zelf bepalen wanneer u moet maaien en waar
  • weet u wat mogelijkheden en beperkingen zijn van verschillende machines
  • kunt u ervoor zorgen dat de bloemenweides meer biodivers worden.

 

Cursusdata: 29 september, 8 november, 12 november 2022

Locatie: Schrikkelbos, Schrikkelvenstraat 5, 5384 SR HEESCH

Tijd: 10.00-16.00 uur

Inbegrepen: lunch, koffie/thee/fruitwater, rondleiding voedselbos

Doelgroep: particulieren, voedselbosbeheerders, gemeenten, waterschappen, beleidsmakers, groenbeheerders en hoveniers.

Deelnemers aantal: 8 – 15 personen

Prijs: € 248,- (excl. BTW) p/p


Inhoud van de cursus

De cursus “Ecologisch Maaien” is van belang voor iedereen die een bloemenweide/grazige vegetatie beheert. Met ecologisch maaien wordt de biodiversiteit bevorderd.

Grazige vegetaties en hun bewoners hebben zich ontwikkeld onder invloed van grote grazers. Het is van groot belang om dit besef om te zetten in een maaimethode.

In de cursus wordt uitgelegd hoe je een terrein kunt omvormen tot een bloemenweide/kruidenrijk grasland. Moet je inzaaien of niet? Waarmee en hoe pak je dat inzaaien aan? Maaien is vaak een noodzakelijk kwaad, waarbij vaak teveel flora en fauna wordt vernietigd. Uitgelegd wordt wat het goede moment is om te maaien. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe te bepalen welke delen gemaaid moeten worden en welke niet. Moet je het maaisel wel afvoeren en zo ja wanneer? Het sinusbeheer en het kleinschalig gefaseerd maaien wordt uitgelegd.

In deze cursus speelt de grootte van het perceel geen rol. De methodes zijn zowel van toepassing op een terrein van 5 m2 als op een terrein van 5 hectare.

De cursusdagen in november en februari zijn zonder maai-demonstratie, aangezien dit niet goed is voor de flora en fauna. 

Bij alle aspecten wordt duidelijk uitgelegd wat de voor- en nadelen zijn, waardoor u gefundeerd uw eigen afwegingen kunt maken.

Deze cursus kan ook incompany gegeven worden vanaf 10 personen. Interesse? Stuur dan een mail via het contactformulier.


De cursus wordt georganiseerd door Anne Flora in samenwerking met Mekelogisch Beheer.